SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
FBH10-12 Youle Overseas Enterprise FZCO DM1 GF
FBH01-02 Youle Overseas Enterprise FZCO DM1 GF
GBA12-16 YUEHUI INTERNATIONAL TRADE FZCO DM1 GF
GBA17 Zhan Zhan Trading DM1 GF
HBJ03-05 Zhao Yang Trading Co Ltd DM1 GF
HBT03-04 Zhao Yang Trading Co Ltd DM1 GF
HBO01-04/16-19 Zhe Jiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
GBA18-19 Zhi Ming Trading FZCO DM1 GF
HBA15-16 Zhiming Trading FZCO DM1 GF
GBJ01-07 Zhong Di Trade FZCO DM1 GF