SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
BAJ02 fujian E-time elec.fzco DM1 GF
BAA13 - BAA14 Fujian Free Space Electronics Trd   DM1 GF
BAK08 - BAK10 Fujian Futurestar Electronics Co. Ltd   DM1 GF
BAA10 - BAA12 Gold way International FZCO   DM1 GF
EAG01 Guangzhou Haoma Automobile Spare Co., Ltd DM1 GF
BAC08 - BAC10 Gulf Phoenix International Co. Ltd DM1 GF
BAC20 - BAC21 Gulf Phoenix International Co. Ltd DM1 GF
BAN02 - BAN03 Hopestar General Trading DM1 GF
EBH03 Jawin Industry Co., Ltd DM1 GF
BAI16 - BAI17 Jeva Electronics Co. Ltd   DM1 GF