SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
EBB01-02 Wealth In Company DM1 GF
BAG08 Wiwin Electronics Co. Ltd DM1 GF
BAL06 Xiang Zhu Wan Imp&Exp FZCO DM1 GF
BAG15-17 Xinyi Trading DM1 GF
BAA09 Xinyi Trading DM1 GF
BAK01-02 Zenith Technology CO LTD DM1 GF
BAG01-07,9-14 Zenith Technology Co., Ltd DM1 GF
BAD01-10 Zenith Technology Co., Ltd DM1 GF
EAD06-07 Zhejiang Yonkang Welding Tools Co.,Ltd DM1 GF