SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
FBA35 Andaly FZCO. DM1 GF
IAG02 - IAG03 Catch fashion FZCO   DM1 GF
FBA15 Cfc glass furniture DM1 GF
HBO01 Chejiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
HBO02 Chejiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
HBO03 Chejiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
HBO04 Chejiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
FBL08 China Brother Trade Fzco (br 1) DM1 GF
FBO19 China Sunny Trading Co., Ltd DM1 GF
FBJ01 Dingli Trading fzco DM1 GF