SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
HBB03 Zhao Zhan trading DM1 GF
GA21A ZHAOCHUN BUILDING MATERIALS TRADING FZCO DM2 GF
IAF04/09 Zhe Jiang Deshing FZCO DM1 GF
HBO01-04/16-19 Zhe Jiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
GB61 Zhe Jiang Jialile Electrical Machinery Branch 1 DM2 GF
GB63 Zhe Jiang Jialile Electrical Machinery Branch 1 DM2 GF
IBM04-09 Zhe Jiang Yili DM1 GF
FAB08-09 Zhe Jiang Yili Crystalling FZCO DM1 GF
IAI04,05/10-11 Zhejang Kali Te international trading DM1 GF
EAA02 Zhejian Sky Land Trading FZCO DM1 GF