SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
GA48 Zhejiang Anji Zhishang Building Materials FZCO (GANI MARBLES) DM2 GF
GAE05-06 Zhejiang Best Plastic FZCO(JIEL) DM1 GF
HBO15-19 Zhejiang Huasheng Hyiye Furniture DM2 GF
EAB03/09/12 Zhejiang Jialile Electrical Machinery Co., Ltd DM1 GF
GB35 Zhejiang Taida Branch 1 DM2 GF
EAE05-06 Zhejiang Taida FZCO DM1 GF
EAB09 Zhejiang Wujing Machine Manufacture DM1 FF
EAC06-08 Zhejiang Yonkang Welding Tools Co.,Ltd DM1 GF
EAD06-07 Zhejiang Yonkang Welding Tools Co.,Ltd DM1 GF
IAD01-02/13-14 ZhejiangYen Zou trading Fzco DM1 GF