SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
HBO01-04/16-19 Zhe Jiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
GB61 Zhe Jiang Jialile Electrical Machinery Branch 1 DM2 GF
GB63 Zhe Jiang Jialile Electrical Machinery Branch 1 DM2 GF
IBM04-09 Zhe Jiang Yili DM1 GF
FAB08-09 Zhe Jiang Yili Crystalling FZCO DM1 GF
IAI04,05/10-11 Zhejang Kali Te international trading DM1 GF
EAA02 Zhejian Sky Land Trading FZCO DM1 GF
GA48 Zhejiang Anji Zhishang Building Materials FZCO DM2 GF
GA48 Zhejiang Anji Zhishang Building Materials FZCO (GANI MARBLES) DM2 GF
GAE05-06 Zhejiang Best Plastic FZCO(JIEL) DM1 GF