SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
FC30 Zhejiang Disheng Branch 1 DM2 FF
HBO15-19 Zhejiang Huasheng Hyiye Furniture DM2 GF
EAB03/09/12 Zhejiang Jialile Electrical Machinery Co., Ltd DM1 GF
GB35 Zhejiang Taida Branch 1 DM2 GF
EAE05-06 Zhejiang Taida FZCO DM1 GF
EAC06-08 Zhejiang Yonkang Welding Tools Co.,Ltd DM1 GF
EAD06-07 Zhejiang Yonkang Welding Tools Co.,Ltd DM1 GF
IAD01-02/13-14 ZhejiangYen Zou trading Fzco DM1 GF
IAD03/12 ZhejiangYen Zou trading Fzco DM1 GF
HAD01-02/13-14 Zhen Ma Trading FZCO DM1 GF