SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
HAE01-07 Zhong Li Co Ltd DM1 GF
IAF06-07 Zhong Sheng Trade FZCo. DM1 GF
GB02 Zhong Zhou International Trading LLC (Branch) DM2 GF
EBA34-35,EBT03,04 Zhongdai Decoration Material FZCO DM1 GF
GBA25-26 Zhongdi Trade Company DM1 FF
FAH07/10-13 Zhongdi Trade Company (Red Dot) DM1 GF
HAA24 Zhongdi Trade FZCO DM1 GF
EAA12-13 Zhongji Auto Spare Parts DM1 GF
IBB04 Zhongjing Lihan Trading FZCO DM1 GF
FB04 Zhongjing Liying Trading FZCO (Liying) DM2 FF