SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
EBL09 Yongjin Trading Branch1 DM1 GF
GAC08 YONGKANG DUKE FZCO DM1 GF
ABH01-02/15-16 Yonkin Trading FZCO DM1 GF
DHFF01-28,29 You Bao International Trading FZCO DM1 FF
Zone B (B-08) YOU MEI TEXTILES TRADING BRANCH1 FZCO Zone B GF
Zone A (A-12) YOU MEI TEXTILES TRADING FZCO Zone A GF
FBA29-31 Youle Overseas Enterprise Company DM1 GF
FBH10-12 Youle Overseas Enterprise FZCO DM1 GF
FBH01-02 Youle Overseas Enterprise FZCO DM1 GF
HBA43-44 Yu chen Fashion Trading Fzco DM1 GF