SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
HBT03-04 Zhao Yang Trading Co Ltd DM1 GF
HBT03-04 Zhao Yang Trading Co Ltd DM1 GF
HBI09-10 Zhao Yang Trading Co Ltd ( Heng Tong Da Trading) DM1 GF
HBB03 Zhao Zhan trading DM1 GF
GA21A ZHAOCHUN BUILDING MATERIALS TRADING FZCO DM2 GF
HBO01-04/16-19 Zhe Jiang Huasheng Huiye Furniture FZCO DM1 GF
GB61 Zhe Jiang Jialile Electrical Machinery Branch 1 DM2 GF
GB63 Zhe Jiang Jialile Electrical Machinery Branch 1 DM2 GF
IBM04-09 Zhe Jiang Yili DM1 GF
FAB08-09 Zhe Jiang Yili Crystalling FZCO DM1 GF