SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
IAF06-07 Zhong Sheng Trade FZCo. DM1 GF
GB02 Zhong Zhou International Trading LLC (Branch) DM2 GF
EBA34-35,EBT03,04 Zhongdai Decoration Material FZCO DM1 GF
GBA25-26 Zhongdi Trade Company DM1 FF
FAH07/10-13 Zhongdi Trade Company (Red Dot) DM1 GF
EAA12-13 Zhongji Auto Spare Parts DM1 GF
FB04 Zhongjing Liying Trading FZCO (Liying) DM2 FF
FB41 Zhonglian Sifang Electronic Technology Trading-FZCO DM2 FF
Zone B (B-90) ZHONGLU INTERNATIONAL BRANCH1 Zone B GF
FAL06 Zhonglu International FZCO DM1 GF